علامت سؤال در پرداخت یارانه‌های نقدی چیست؟

یا معیارهای فرضی که به تفکیک مردم از نظر مالی می‌پردازد نمی‌تواند اثرات روانی و اجتماعی شدیدی بر جامعه داشته باشد؟ تفکیک طبقات مردم از نظر دارایی که اکنون بناست به طور رسمی توسط دولت صورت پذیرد می‌تواند بخشهای جامعه را روز به روز از هم دور تر نماید. به عبارتی ساده تر آیا خانواده هایی از دو طبقه مختلف حاضر به معاشرت و به طور مثال ازدواج با هم خواهند بود؟ آیا چنین رویکردی اثرات منفی روانی- اجتماعی بر طبقات ضعیف اجتماع بر جای نخواهد گذاشت؟ 

اثراتی که حتی در آینده و در صورت نبود یارانه نیز سالها وقت لازم دارد که از ذهن‌ها پاک شود. مطمئناً چنین نظریه‌ای نه تنها جنبه عملی ندارد بلکه در صورت انجام، عواقب نا مطلوبی را بر اجتماع بر جای خواهد گذاشت که زدودن آنها شاید به سادگی میسر نباشد. به نظر می‌رسد چاره دولت در دو رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت این باشد که مردم به صورت کل در نظر گرفته شده و به میزانی که کسری بودجه دولت خود را نشان داده از میزان یارانه همه کسر گردد اما در کنار انجام این عمل توجه به مواردی چند نیز ضرورت دارد.

/ 0 نظر / 18 بازدید